ติดตั้งเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์ งานโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) จังหวัดพิจิตร 2022