ติดตั้งเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์ งานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2022